Kan man som norsk kjøpe bolig i Danmark

Ja, stadig flere nordmenn kjøper bolig eller fritidshus i ferielandet Danmark, men fremdeles er det mange som ikke vet om alle mulighetene som finnes.

Kjøp bolig i Danmark

Hvis du, som nordmann, ønsker å bosette deg i Danmark og kjøpe en bolig der, behøver du ikke søke om tillatelse. Den kan alle nordmenn få, hvis de arbeider i Danmark, er under utdannelse eller kan dokumentere at de kan forsørge seg selv økonomisk. Du fyller bare ut et skjema med diverse opplysninger som du kan få fra Statsforvaltningen i Ålborg eller fra vårt kontor, Villadsen Ejendomshandel. Når dette er godkjent, har du et EU oppholdsbevis.

Fritidsbolig i Danmark kan være både et fritidshus, som er bygget eller innredet for dette formålet, men det kan også være et vanlig bolighus som ikke har boplikt, for eks en liten villa med have rundt. Eller med andre ord: Hvis du ikke ønsker å bo fast i Danmark gjennom hele året, men bare bruke eiendommen av og til som feriebolig, må du søke om Justitsministeriets godkjennelse.
Kravet til slik godkjennelse er at du har en særlig tilknytning til Danmark, kanskje familie i Danmark eller bodd der tidligere, har arbeidet i Danmark eller vært under utdannelse, eller annen, for eks. kulturell tilknytning. I noen tilfeller kan du også oppnå tillatelse hvis du har feriert i Danmark gjennom mange år.

Tillatelse til at kjøpe eiendom i Danmark

Det koster ikke noe å søke om en slik tillatelse, men hvis du kan tenke deg en slik løsning med fritidsbolig, bør du søke i god tid. Behandlingstiden kan ta opp til 10 uker og denne godkjennelsen må du ha på forhånd - før du kjøper en hvilken som helst fritidsbolig.

Det er dessuten mulig å kjøpe en helårsbolig som ikke har boplikt, men som du kanskje ønsker å leie ut på de tider av året hvor du ikke bor der selv. Da må du ha et dansk registrert selskap (Aps) og inntekter, for eks. leieintekter, som du kan bokføre. Detaljene for slik registrering og drift ligner litt på tilsvarende norske regler men er også forskjellige. Vi anbefaler å kontakte din egen rådgiver for å få hjelp med hele prosessen.

Vi tilbyr og selger eiendommer hele året. Vi har spesialisert oss på nordmenn som ønsker eiendommer på Nordjylland.

Civilstyrelses hjemmeside omkring erhvervelse af fast eiendom

Ansøgning om EU opholdtilladelse