Hos Villadsen Ejendomshandel laver vi også skødeekspedition og relaterede opgaver, f. eks. ved familiehandel, skilsmisse eller andre registreringer i tingbogen.

Prisliste

Udarbejdelse af købsaftale ved privat handel         kr. 6.000,- + moms
Honorar for køberrådgivning                                   kr. 2.500,- + moms
Skøde, herunder tinglysningsekspedition               kr. 3.900,- + moms
Refusionsopgørelse                                                 kr. 1.500,- + moms
Tinglysning af skifteretsattest                                 kr. 1.250,- + moms
Udfærdigelse og tinglysning af sælgerpantebreve   kr. 1.800,- + moms
Igangsætning af gældsovertagelse                         kr. 1.000,- + moms
Debitor/kreditor skifte på ejerpantebrev til ejerfor. kr. 1.250,- + moms
Forhøjelse af ejerpantebrev til ejerforening            kr. 1.250,- + moms
Navneændring - skødet                                           kr. 1.250,- + moms
Forhandling udlægshavere/stk                                 kr.   950,- + moms
Attest Fødevare/Erhverv                                          kr.   950,- + moms

Diverse dokumenter betales efter regning

Tinglysningsafgift til staten betales efter regning 

Kontakt os gerne for uforpligtende tilbud.